"SISI" PSIA MODA Beata Tomczyk
ul. Węgielna 3c
43-400 Cieszyn
tel. : 600 023 872
mail: beatatomczyk8@gmail.com